How OIL Rollover Works

Apabila anda berdagang Minyak di platform MT4, jika anda mempunyai kedudukan selepas tempoh tarikh bulanan untuk kontrak futures di mana harga itu didasarkan, anda akan mengalami satu peralihan. Sekiranya anda tidak ingin kedudukan anda beralih, anda mesti menutup kedudukan anda sebelumnya.

Ini adalah kerana Minyak adalah satu kontrak futures yang mempunyai tarikh tamat yang telah ditetapkan. Jika anda ingin terus memegang kedudukan selepas tarikh tempoh tamat, kedudukan lama mesti ditutup apabila kontrak itu tamat tempoh, dan satu yang baru dibuka untuk kontrak future yang baru.

Adakah saya Menanggung Kerugian Semasa Process Peralihan Minyak?

Berikutan dengan Minyak peralihan, akaun anda mungkin menunjukkan satu kerugian yang telah dimaterialisasikan disebabkan process yang digunakan. Mesti berprihatin bahawa TIADA kos atau bayaran yang akan ditanggung oleh pelanggan yang terlibat dalam process peralihan. Apabila anda lihat debit, anda juga akan lihat nilai kredit yang sama yang ditambahkan ke dalam akaun anda.

Harga Minyak Baru < Harga Minyak Lama = Kredit untuk Kedudukan Panjang / Debit untuk Kedudukan Pendek
Harga Minyak Baru > Harga Minyak Lama = Debit untuk Kedudukan Panjang / Credit untuk Kedudukan Pendek

Kami akan selalu mengingatkan anda dengan menghantar notis sebelum berlakunya peralihan. Dengan Vantage FX, anda tidak akan ditinggalkan sendirian berdagang minyak.

Jika anda ingin terus memegang kedudukan terbuka, kami akan secara otomatik melengkapkan proses peralihan Minyak di antara kontrak bulanan futures, untuk anda.

Contoh Peralihan Minyak

Untuk dagangan 10 barrel CL-OIL, pada harga $98.50 dan perbezaan di antara kontrak-kontrak bulanan sebanyak +50 Pips ($0.50), pengiraan adalah seperti berikut:

Kedudukan Panjang: (10 x -0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = -$5.41
Keduduakan Pendek: (10 x +0.50) + (-0.04 x 10) + ((10 x 98.50 x -0.002 x 1)/360) = +$4.59

Semua pelarasan peralihan Minyak dikira mengikut mata wang denominasi instrument itu. Jika akaun anda mempunyai denominasi mata wang yang lain, akaun anda akan ditukarkan dan mengikut kadar pasaran terkini.

Trade Oil on MT4 with Australian Forex Broker, Vantage FX.

Bermula dengan satu akaun demo yang percuma yang bernilai $50,000

Oops! We could not locate your form.