Pengeluaran Dana

Vantage FX tidak mengenakan apa-apa bayaran dalaman untuk deposit atau pengeluaran. Walau bagaimana pun, sila ambil perhatian bahawa bayaran ke dan dari institusi pembankan luar negara mungkin dikenakan bayaran permindahan perantara dari mana-mana pihak yang tidak berkaitan dengan Vantage FX. Bayaran seperti ini akan ditanggung oleh pelanggan. Sila memastikan anda membaca keseluruhan terma & syarat serta Jadual Bayaran.

Bagaimana mengeluarkan dana dari Akaun Vantage FX anda

Please Note: Due to AML / CTF laws, Vantage FX cannot deposit funds to third parties. All money withdrawn from your account must go to a bank account in the same name as your Vantage FX trading account.

Log masuk Portal Pelanggan

Sila ambil perhatian: Vantage FX tidak boleh memasukkan dana ke akaun pihak ketiga disebabkan undang-undang AML / CTF.